Værstasjon

Nykirke

Nedbør
Siste timen
mm
Nye data hentes om sekunder. yr.
Målt